c

Smart urbanisering - att bygga i det redan byggda

Datum och tid: 2018-07-04 11:15 - 12:00
Plats: BoKlok-huset, Strandvägen, H515, Visby

Almedalen. Förtätningstrenden är här för att stanna. Med syfte att skapa närhet, effektiv resurshantering och inte exploatera mer än nödvändigt har politikers och planerares blickar vänts inåt mot staden och det redan byggda. Men är kostnaderna för att rusta upp skäliga, och finns ekonomin?

Regeringens påbyggnadsbonus påtalar behovet av att använda det redan byggda för att möta det växande bostadsbehovet. Men hur stor effekt kan tillbyggnader och påbyggnader i realiteten ge? Välkommen till ett framtidsseminarium om förtätning, smart urbanisering och möjligheterna med att bygga i det redan byggda.

Arrangör: BoKlok, Sveriges träbyggnadskansli

Medverkande:
Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister
Gert Wingårdh, arkitekt och managing director, Wingårdhs
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad
Daniel Wilded, produktchef, Martinsons byggsystem
Josefine Wangel, forskare, avd. för landskapsarkitektur, SLU
Susanne Rudenstam, moderator

Läs mer om seminariet i programmet på www.almedalsveckan.info

Senast uppdaterad: 2018-06-15