c

Slit och släng eller återbruk?

Datum och tid: 2019-12-13 08:00 - 09:00
Plats: Skanskas kontor Gröna Skrapan, Göteborg

Vår ekonomiska framgång har ända sedan industrialiseringen baserat sig på en linjär modell. Alltså där vi förädlar och använder en resurs för att sedan kassera den.

insikter-slutsatser-battre-samhalle.jpgMen ska vi få bukt med klimatfrågan fungerar inte slit och släng-modellen. Det har företag, städer och länder som Ikea, HM, London, Nederländerna, Finland insett. De går alla i första ledet vad gäller omställning från linjärt till cirkulärt.

Vad händer inom bygg- och anläggningsbranschen? Och vad kan du och vi tillsammans göra för att få fart på arbetet?

Nina Wolf har på uppdrag av Göteborgs Stad drivit projektet Upphandlingskrav för cirkulära flöden i bygg- och rivningsprocessen. Malin Folkesson, Skanska, arbetar med fokus på ökat återbruk vid utveckling och byggnation av vårt egenutvecklade kontorshus Epic.

Senast uppdaterad: 2020-09-25