c

SKL-avtal hjälper kommunerna att uppfylla bostadsförsörjningsansvaret

Datum och tid: 2018-07-03 14:00 - 15:00
Plats: BoKlok-huset, Strandvägen, H515, Visby

Almedalen. 2017 initierade Sveriges kommuner och landsting (SKL) en ramupphandling för att på ett snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt erbjuda kommunala bolag ett alternativ för att råda bot på bostadsbristen. Hur fungerar avtalet och vilka exempel finns det så här långt?

Bostadsbristen är en stor utmaning för kommunerna. Den påverkar möjligheterna för kommunerna att växa och påverkar inte minst kommunernas förutsättningar att uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar. Vi gör ett antal nedslag i kommunernas utmaningar när det gäller demografi och bostadsbyggande. Representant från SKL berättar om avtalet och ett kommunalt bostadsbolag beskriver sitt arbete med SKL-avtalet.

Arrangör: BoKlok

Medverkande:
Maria Pleiborn, demograf och bostadsmarknadsexpert, WSP
Martin Hofverberg, chefsekonom, Hyresgästföreningen
Marie Thelander Dellhag, nyproduktionschef, MKB
Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

Läs mer om seminariet i programmet på www.almedalsveckan.info

 

Senast uppdaterad: 2018-06-15