c

Skanskas årsstämma 2022

Datum och tid: 2022-03-29 10:00 - 12:00

Årsstämman kommer att hållas den 29 mars 2022.

Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler vilka träder i kraft den 1 mars 2022, ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Anföranden av styrelsens ordförande Hans Biörck och verkställande direktören Anders Danielsson kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats den 29 mars 2022.

Mer information och relaterade dokument kommer att finnas på vår koncernwebbplats.

Senast uppdaterad: 2022-03-28