c

Skanskas årsstämma 2021

Årsstämman kommer att hållas den 30 mars 2021.

Mer information och relaterade dokument kommer att finnas på vår koncernwebbplats.

Senast uppdaterad: 2021-01-04