c

Skanskas årsstämma 2020

Årsstämman kommer att hållas den 26 mars 2020, klockan 10.00.

Mer information och relaterade dokument kommer att finnas på vår koncernwebbplats.

Senast uppdaterad: 2019-12-27