c

Skanskas årsstämma 2019

Årsstämman kommer att hållas den 28 mars 2019 kl 10.

Mer information och relaterade dokument kommer att finnas på vår koncernwebbplats.

Senast uppdaterad: 2019-02-01