c

Skanskas årsstämma 2019

Datum och tid: 2019-03-28
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Årsstämman kommer att hållas den 28 mars 2019 kl 10.

Mer information och relaterade dokument kommer att finnas på vår koncernwebbplats.

Senast uppdaterad: 2019-02-01