c

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Datum och tid: 2023-03-08 12:00 - 13:00

Skanskas års- och hållbarhetsredovisning 2022 kommer att publiceras 8 mars 2023 kl. 12:00 CET.

Senast uppdaterad: 2023-02-02