c

Skanska träffar Norrköpings kommun

Datum och tid: 2017-12-11
Plats: Norrköping

Enligt den senaste prognosen från Boverket behövs 600 000 nya bostäder fram till år 2025. Närmare 90 procent av Sveriges kommuner uppger att de lider av bostadsbrist. Norrköping är en av dem. Skanska är en samhällsutvecklare som vill ta ansvar och bidra till en bättre fungerande bostadsmarknad.

Skanska Sveriges VD Gunnar Hagman fortsätter Skanskas bostadspolitiska turné då vi träffar kommunföreträdare för att diskutera hur vi tillsammans kan hitta hållbara lösningar för ett ökat bostadsbyggande och bidra i samhällsutvecklingen.

Skanska vill lyssna in hur kommunerna ser på den viktiga bostadsfrågan och hur de vill bygga och utveckla kommunen för att se hur vi kan bidra i det arbetet. I samband med besöket i Norrköping görs också ett besök på vårt byggprojekt Kvarnbacken, där Skanska bygger närmare 400 lägenheter.

För mer information, kontakta: Emilie Schelin, +46 72 378 30 84

Senast uppdaterad: 2017-12-06