c

Så skapas morgondagens innovationer

Datum och tid: 2022-03-18 07:30 - 09:00
Plats: Skanskas kontor Gröna Skrapan Johan på Gårdas Gata 5, Gårda

Äntligen är vi tillbaka och kan ses! Vi rivstartar med ett i allra högsta grad aktuellt och viktigt ämne. Just nu är energibristen en av de viktigaste frågorna att lösa. Samhällets aktörer behöver ta större ansvar för sin energianvändning, men hur ska det gå det till i praktiken?

För att nå klimatmålen behöver vi öka innovationstakten och nyckeln till det är samarbete. Vi behöver göra det tillsammans för att lyckas! För att skynda på utvecklingen har Skanska och Soltech Energy inlett ett innovationssamarbete med målet att utveckla morgondagens energisystem. Nästa steg är att hitta smarta system för att lagra, styra och dela energi, så att den kan användas så effektivt som möjligt. På sikt ska alla Skanskas nyutvecklade kontorshus kunna producera och lagra el.

Hör Skanskas - Henrik Ahnström och Soltechs - Anna Svensson berätta om de insikter som lett fram till samarbetet och vad som krävs för att kunna skapa den smarta staden, där energiproducerande fastigheter spelar huvudrollen.

 

Senast uppdaterad: 2022-04-01