c

Så fortsätter byggsektorns väg mot klimatneutralitet 2045

Datum och tid: 2018-07-02 09:00 - 09:45
Plats: Skanskas trädgård, Rostockergränd 4, Visby

Almedalen. Byggbranschen har mycket att bidra med för att Sverige ska klara sitt klimatmål till 2045.

Byggsektorn har samlats kring en gemensam färdplan för ett fossilfritt Sverige, som har överlämnats till regeringen. Vad blir nästa steg och hur ser vi till att målen uppnås?

Arrangör: Skanska

Medverkande:
Gunnar Hagman, vd, Skanska Sverige
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Läs mer om seminariet i programmet på www.almedalsveckan.info

Senast uppdaterad: 2018-05-31