c

Press- och telefonkonferens Skanska bokslutskommuniké 2021

Datum och tid: 2022-02-03 10:00 - 11:00

I samband med Skanskas bokslutskommuniké, hålls en press- och telefonkonferens om resultatet för perioden januari-december 2021 kl 10:00.

Presskonferensen kan följas via webcast på sidan Delårsrapporter på koncernwebbplatsen.

Senast uppdaterad: 2021-01-04