c

Öppen digital föreläsning: Hyllie Terrass – så bygger vi ett klimatneutralt kontor

Datum och tid: 2020-10-07 09:00 - 09:45
Plats: Livesänds via webben

Välkommen att lyssna in på vår öppna digitala föreläsning om hur vi bygger Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnad.

Hyllie Terrass

Klimatfrågan är en av mänsklighetens stora utmaningar och då bygg- och fastighetssektorn svarar för 40 procent av den årliga resursanvändningen i världen vill vi agera kraftfullt i klimatomställningen. Hyllie Terrass är ett projekt där vi har antagit utmaningen om att nå klimatneutralitet och är ett av de få projekt i Sverige som ingår i Sweden Green Building Councils pilotstudie om att NollCO2-certifiera byggnader. Certifieringen innebär att fastigheten ska uppnå netto-noll klimatpåverkan under sin livstid – från materialtillverkning till demontering.

Medverkande:
Stefan Andersson, projektutvecklingschef Skanska Öresund
Martina Davidsson, projektutvecklare Skanska Öresund
Turid Ohlsson, Cobe Arkitekter
Amanda Termén, Språng Kommunikation (moderator)

Datum och tid: 7 oktober kl. 09:00-09:45
Länk till livesändning: https://zoom.us/j/95090013374
Kontaktperson på Skanska: Sara Roth

Denna föreläsning är en del av Skanskas Gröna vecka, en årlig satsning för att öka kompetensen och engagemanget för hållbarhetsfrågor inom Skanska såväl som bland kunder, leverantörer och samarbetspartners. För vi vet att ett generöst förhållningssätt till kunskapsdelning gör att vi kan skynda på bekämpningen av klimatkrisen.

Senast uppdaterad: 2020-10-02