c

Kvalitetsmässan - Smartare skolor ger ökat samhällsvärde

Hur kan vi planera nya skolor så att de möter samhällets behov – inte bara idag utan i decennier framöver?

Under en kommande tioårsperiod kommer det att behövas nya skollokaler för runt 300 miljarder kronor.  Det ställer stora krav på ett effektivt resursutnyttjande ur alla perspektiv och kräver ett helt nytt livscykeltänk där samhällsvärdet inkluderas. 

Charlotta Andersson, arkitekt Sweco Architects AB, Erik Bragg, affärsutvecklingschef skolor Skanska och kommunrepresentanter som delar med sig av sina erfarenheter.

Seminariearrangör: Skanska.

Läs mer på Kvalitetsmässans officiella hemsida.

Senast uppdaterad: 2017-08-18