c

Klimatneutrala 2050 – hur då? Tillfälle 2

Datum och tid: 2017-09-19 13:00 - 14:00
Plats: Vallastaden, Linköping

Vallastaden 2017. Världen står inför en av mänsklighetens största utmaningar – att hantera klimatutmaningen – och alla, inte minst byggbranschen, måste ta sitt ansvar.

Skanska vill ta en aktiv roll i utvecklingen av samhället och har därför utmanat branschen med en vision om att uppnå klimatneutralitet till år 2050. En målbild som i stora delar är både tuffare och mer omfattande än många andra företags.

Välkommen att lyssna på Skanskas regionchef för den husbyggande verksamheten Håkan Isfalk som berättar om målbilden att uppnå klimatneutralitet i hela värdekedjan.

Vallastaden 2017. Bo- och samhällsexpo 2-24 september i Linköping, läs mer på den officiella webbplatsen.

Skanskas aktiviteter på expot:
Skanska bygger 48 lägenheter i Vallastaden, Linköping.

Senast uppdaterad: 2017-07-20