c

Kan Skavstaområdet bli en grogrund för tillväxt där innovationskraften frodas?

Datum och tid: 2018-07-03 15:00 - 16:00
Plats: Skanskas trädgård, Rostockergränd 4, Visby

Almedalen. Går det att exploatera ett flygplatsområde på ett innovativt, tillväxtfrämjande och hållbart sätt såväl miljömässigt, socialt och ekonomiskt? Vilka behov finns i framtidens Södra Mälardalsregion som kan mötas här?

Vi lever i ett globaliserat samhälle där internationell tillgänglighet har en avgörande inverkan på både företagande och regional tillväxt. Vi påbörjar nu utformningen av Skavstaområdet med ambitionen att skapa en grogrund för tillväxt och innovationskraft. Kan näringsliv, akademin och forskningen tillsammans med oss skapa ett hållbart område för framtiden? Hur ser morgondagens behov ut? För vad tar vi höjd? År 2040 beräknas Stockholm Skavsta flygplats ha ca 6 miljoner passagerare. Ostlänken knyter samman arbetsmarknadsregionen från Linköping till Stockholm och en transportnod för flyg, tåg, väg och sjöfart står färdigt.

Arrangör: Skanska Sverige AB, Nyköpings kommun, Stockholm Skavsta Flygplats AB, Regionförbundet Sörmland

Medverkande:
Per Schlingmann, rådgivare, Schlingmann AB
Alexandra Laurén, vice vd, Skanska Sverige AB
Max Hirsch, professor, Hongkong university
Alexander Ståhle, vd, Spacescape
Johanna Palmér, vd, Östsvenska Handelskammaren
Joakim Lindholm, verksamhetsansvarig, Stockholm Skavsta flygplats AB
Urban Granström, ordförande, Kommunstyrelsen Nyköpings kommun

Läs mer om seminariet i programmet på www.almedalsveckan.info

Senast uppdaterad: 2018-06-20