c

Kan dialog öka medborgarinflytande och skapa bättre stadsdelar?

Datum och tid: 2018-07-03 13:00 - 14:00
Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24, Konferensrummet, t h över gården, Visby

Almedalen. Medborgardialog är idag starkt förknippat som en dialog mellan en kommun och dess invånare. Men kan medborgardialog i stadsutvecklingsprojekt vara byggherredriven? Vilka värden skapar detta för allmänheten, staden och byggherrarna? Hur kan digitala verktyg hjälpa till i dialogen?

Medborgardialog är ett begrepp som oftast används av kommuner för att beskriva någon form av dialog med sina medborgare kring något specifikt. Det kan vara allt ifrån bra och tydlig information till att låta medborgare vara med i beslut. Men medborgardialog kan även användas i den privata sektorn. Hur kan medborgardialog användas av byggherrarna i stadsutvecklingsprojekt?

Arrangör: Skanska Nya Hem Göteborg, imCode Partner AB

Medverkande:
Christina Ingelsten, Affärsutvecklare Hållbar Bostadsutveckling, Skanska Sverige AB
Pia Sanger Schröder, Kund- och marknadschef, Skanska Sverige AB
Hillar Loor, VD & Senior partner, imCode Partner AB

Läs mer om seminariet i programmet på www.almedalsveckan.info

Senast uppdaterad: 2018-06-15