c

Introduce a Girl to Engineering day - IGEday

Datum och tid: 2017-03-24
Plats: Stockholm och Malmö

IGEday är ett initiativ från kvinnliga ingenjörer och ingenjörsstudenter för att öka intresset för teknik och ingenjörskap bland unga tjejer mellan 12 – 19 år.

Genom initiativet ges unga tjejer en möjlighet att bygga upp en bild av vad en ingenjör gör samtidigt som de förhoppningsvis inspireras att välja en teknisk inriktning på sina högskolestudier. För ett stort och ingenjörstätt bolag som Skanska är detta en av flera viktiga satsningar för att locka fler kvinnor till en mansdominerad bransch.

Läs mer om projektet på www.igeday.com

Senast uppdaterad: 2017-03-21