c

Hur vi ska vi få fler anbud med fokus på innovation och hållbarhet i offentliga upphandlingar?

Datum och tid: 2019-07-01 15:00 - 16:00
Plats: Strandvägen, H521, "Offentliga Affärer. Strandvägen hörnet hamnplan"

Almedalen

Arrangör: Offentliga Affärer, Moll Wendén Advokatbyrå

Läs mer om seminariet på programmet på almedalsveckan.info.

Senast uppdaterad: 2019-06-07