c

Hur tar vi tillvara på innovationskraften för att tillsammans uppnå de globala målen?

Almedalen

Arrangör: Skanska

Läs mer om seminariet på programmet på almedalsveckan.info.

Senast uppdaterad: 2019-06-10