c

Hållbar, återvunnen, fossilfri, grön? Diskussion om klimatsmart energi

Datum och tid: 2018-07-03 14:30 - 15:15
Plats: Hästgatan 1, Visby

Almedalen. Det används många olika begrepp om framtidens energi. Har återvunnen energi någon plats i en cirkulär ekonomi?

Det som inte kan återvinnas på annat sätt återvinns som energi. Men när man pratar om grön energi menar man i allmänhet fossilfri. Även om ingen ny plast skulle tillverkas från och med idag kommer vi att ha stora mängder att handskas med i årtionden. Vad ska hända med det som inte går att materialåtervinna? Hur ser värme- och energiförsörjningen ut i en cirkulär ekonomi?

Arrangör: Sysav - en del av Öresundshuset

Medverkande:
Catarina Rolfsdotter, moderator
Åse Togerö, grön utvecklingschef, Skanska
Ingela Hitula, enhetschef Hållbarhetsenheten, Naturvårdsverket
Mikael Karlsson, miljöforskare
Peter Engström, VD, Sysav

Läs mer om seminariet i programmet på www.almedalsveckan.info

Senast uppdaterad: 2018-06-15