c

H22 – BoKlok: en del i utvecklingen på Drottninghög

Datum och tid: 2022-06-30 10:45 - 11:15
Plats: Helsingborgshems lokaler på Drottninghög, Helsingborg

En del av H22 Talks – tre öppna scener i Helsingborg. Denna scen på Drottninghög har fokus på social hållbarhet och samordnas av Helsingborgshem. Vi berättar om hur vi arbetat med utformningen av våra projekt BoKlok Aroma, BoKlok Melba och BoKlok Astrakan – i nära samarbete med Helsingborgshem och boende i Drottninghög.

På detta seminarium lyfts ämnen kring hur man genom att lyssna in vad boende efterfrågar kan skapa mervärde genom till exempel nya upplåtelseformer och bostadstyper. BoKlok berättar om arbetet, planerna framåt, om samarbetet med Helsingborgshem och Helsingborgs stad, om dialogen med invånarna, som har varit den stora styrkan i utvecklingen, och den fina samverkan med Drottninghögskolan. Eleverna har kommit på besök och pratat om framtidsmöjligheter och säkerhet på byggarbetsplats. Nyckeln till framgången har varit just ett brett samarbete, bra dialog och en gemensam målbild.

BoKlok talare: Jessica Hallberg och Roba Ghadban.

Läs mer om seminariet på h22cityexpo.se

Läs mer om vad som händer hos Skanska under H22

Senast uppdaterad: 2022-05-31