c

Ger 100 extra miljarder i nationell plan mer infrastruktur?

Datum och tid: 2018-07-05 15:15 - 15:45
Plats: B25, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby

Almedalen. Nationell plan 2018-2029 har en ekonomisk ram på 622,5 mdr kronor, 100 mdr mer än förra planperioden. Planen ska säkerställa kvaliteten i befintlig infrastruktur och möta framtidens behov av ett modernt och hållbart transportsystem. Men finns kompetensen för att genomföra satsningarna?

Trafikverkets nya Nationella plan 2018-2029 är omfattande och innehåller 100 miljarder mer än föregående plan. Investeringar i infrastruktur är smart jobb-, närings- och miljöpolitik. Infrastruktur- och transportsektorn står inför ett paradigmskifte med ökad digitalisering som ställer nya krav på både medarbetare och teknik. För att genomföra åtgärderna Nationella planen kommer det att behövas ca 235 000 årsarbetare inom hela anläggningsbranschen.

Arrangör: Infram

Medverkande:
Niclas Lamberg, HR-direktör, Trafikverket
Ann-Louise Lökholm Klasson, VD, Sweco Sverige
Mats Rönnbo, Utvecklingsdirektör, Skanska
Abbe Ronsten, Ordförande, Region Dalarna
Lotta Gröning, Moderator, Egen företagare

Läs mer om seminariet i programmet på www.almedalsveckan.info

Senast uppdaterad: 2018-06-15