c

Går det att skapa en jämlik, trygg och klimatneutral stadsdel?

Datum och tid: 2020-01-24 08:00 - 09:00
Plats: Skanskas kontor Gröna Skrapan, Göteborg

Citylab – ett arbetssätt och en verktygslåda för att skapa en gemensam process som leder till hållbar stadsutveckling.

insikter-slutsatser-battre-samhalle.jpg

Men är det verkligen möjligt att få en stadsdel med minimal klimat- och miljöpåverkan? Som kan stå emot klimatförändringar samtidigt som den blir jämlik och trygg för alla? Kom och lär dig mer om Citylab och diskutera erfarenheter!

Sigrid Walve, Chef Citylab, från Sweden Green Building Council, ger oss en kort guide om Citylab som ett verktyg för att skapa en hållbar stadsdel ur både social, miljömässig och ekonomisk utgångspunkt.

Kristian Käll, processledare hållbarhet på Älvstranden Utveckling berättar om erfarenheterna av att använda Citylab-metodiken i utvecklingen av Masthuggskajen – Sveriges första stadsutvecklingsprojekt som blivit certifierat enligt Citylab Guide, Hållbar stadsutveckling i planeringsskedet. 
 

Material från webinariet

Senast uppdaterad: 2020-09-25