c

Går det att bygga in välbefinnande i väggarna?

Datum och tid: 2020-09-25 12:00 - 13:00

I detta livesända webinar berättar vi om WELL och hälsosamma arbetsplatser. Hur den byggda miljön påverkar oss och leder till vanor som kan fungera som katalysator för hälsosamma val - ett ämne som är än mer aktuellt och viktigt idag.

Ta del av det inspelade webinariet här

insikter-slutsatser-battre-samhalle.jpg

Vi tillbringar ungefär 90 procent av vår tid, ofta stillasittande,
inomhus. Samtidigt ökar svenskarnas psykiska ohälsa och
antalet sjukskrivningar. Kan inomhusklimatet och kontorens
utformning hjälpa oss att långsiktigt må bättre och skapa
hälsosammare arbetsplatser?

Att se bortom de tekniska lösningarna och binda samman dem
med hälsofrågor är något som Sofia Ekerlund varit med och
utvecklat inom Skanska de senaste åren.

- Utifrån FN:s Agenda 2030 gällande hållbar utveckling är ett av
målen att verka för ett hälsosamt liv och ökat välbefinnande. Ett av
delmålen behandlar i sin tur att hälsa och välmående är en
grundläggande förutsättning för att nå sin fulla potential och på så
vis bidra till samhällets utveckling. Med detta kopplat till våra
observationer funderade vi kring hur Skanska som
samhällsbyggare, tillsammans med andra aktörer kunde göra
skillnad i samhället, berättar Sofia Ekerlund.

I kontorshuset Citygate som vi just nu utvecklar i Gårda sätter vi
människors hälsa och välmående i centrum. Citygate kommer att
certifieras enligt WELL som är den första internationella
byggstandarden för människors hälsa och välbefinnande i
byggnader.

Anmälan är stängd.

Senast uppdaterad: 2020-09-25