c

Framtidens urbana lösningar på export

Datum och tid: 2018-07-03 14:00 - 14:45
Plats: Skanskas trädgård, Rostockergränd 4, Visby

Almedalen. I Malmö har staden, näringsliv, akademi och idéburen sektor initierat en samarbetsplattform – M21 – med syftet att utveckla morgondagens samhälle. Målen är satta genom Agenda 2030. Det finns ingen brist på utmaningar.

Möjligheterna finns genom bättre samarbete och ökad samverkan över sektorer och branscher. Hur synliggör och främjar regering och myndigheter de ”mjuka” värdena och export av process- och systemlösningar i sina nationella initiativ och skyltfönster mot omvärlden? Hur främjar det nationella stödsystem och finansiering export av tjänster, och särskilt av stadsutvecklingsexport där flera aktörer samverkar?

Arrangör: Skanska

Medverkande:
Östen Ekengren, vice vd, IVL Svenska miljöinstitutet
Stina Greberg, Marknadschef, Skanska Hus Syd
Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö Stad
Johan Mörnstam, vd, E.ON Energidistribution
Trevor Graham, Moderator och vd, Urbanisland

Läs mer om seminariet i programmet på www.almedalsveckan.info

Senast uppdaterad: 2018-06-20