c

FN’s 17 hållbarhetsmål – världens viktigaste att-göra-lista

Datum och tid: 2021-05-28 11:30 - 12:45

Missade du vårt webbinarium ”Hur ser vägen till en klimatneutral stadsutveckling ut”? Du får del av Rebecka Carlssons hoppingivande och inspirerande budskap och expertpanelens kloka tankar här.

insikter slutsatser battre samhalle.jpg

Rebecka Carlsson är hållbarhetsentreprenören och klimataktivisten som varit med och grundat en handfull hållbarhetsföretag.

Hon gav oss en crash-course i hur snabbt utsläppen behöver minska och hur vi kan utveckla exponentiella klimatlösningar med hjälp av exponentiella teknologier, beteendeförändringar och systemförändringar. Exponentiell teknologi innebär här i korthet ett extremt snabbt sätt att med hjälp av teknologi rädda vår jord.

Rebecka, som också varit rådgivare åt Sveriges klimat- och miljöminister när Parisavtalet förhandlades fram, menar att FN:s 17 hållbarhetsmål utgör världens viktigaste att-göra-lista. Hon förklarar varför just klimatfrågan är en så viktig utgångspunkt:
– All utveckling som vi människor känner har skapats under den period, drygt 11 000 år, som klimatet varit stabilt och bara rört sig en grad upp eller ner. Ingen av oss vet hur det skulle vara att leva i ett väsentligt annorlunda klimat?

Rebecka Carlsson - hållbarhetsentreprenör och klimataktivist.

Rebecka förmedlar en känsla av att vi faktiskt kan klara det här tillsammans. Eftersom klimatutsläppen är en oönskad effekt av smarta tekniska lösningar som människan skapat är det också teknologi som kan stoppa dem. Utbildningen i exponentiella teknologier har hon fått vid Singularity University på NASA. Hon delar med sig av exempel som visar att även om våra hjärnor är vana att tänka linjärt, så går det att skapa exponentiella lösningar. Alltså en lösning som blir allt mer kraftfull och effektiv allt snabbare. Se bara på våra datorer och mobiltelefoner. Och solenergi som idag redan är den billigaste energiformen i över 30 länder. Det kunde inte någon expert förutsäga.

Nya affärsmodeller krävs

Genom att fatta strategiska beslut baserade på prediktioner om framtiden i många plan kan vi få disruption, alltså omvälvande förändringar, i de flesta branscher.
– Bilbranschen har varit förskonad från disruption men nu finns en bil som drivs helt på solceller. Hyperloopen som kan transportera människor långa sträckor lika snabbt som flyget är ett annat exempel och det finns många fler, bland annat inom livsmedelsbranschen.
Den exponentiella teknologin kan användas på många områden och för att lösa frågor kring alla hållbarhetsmålen.

Idag ser vi hur företag utvecklar själva affärsmodellen med utgångspunkt från digitalisering, även om det inte ingår i deras kärnaffär. Samma sak ser vi med hållbarhet och då måste vi ställa oss frågan: Givet att hela världsekonomin ska bli klimatneutral, hur uppgraderar vi själva kärnaffären så vi kan driva mot ett positivt momentum?

Panelen diskuterar - fr v - Rebecka, Carl, Eric, Andrea och Matilda.

Matilda Moberg, hållbarhetsansvarig på Skanska Fastigheter Göteborg, ledde ett samtal mellan Rebecka Carlsson och en expertpanel. De diskuterade den kommande utvecklingen och hur vi ska kunna åstadkomma de här extremt snabba förändringarna.

Carl Mossfeldt, ansvarig för klimatkontrakt 2030, Göteborgs Stad:

– Nu sker en våldsam förändring, vi pratar inte bara om det. Mark Zuckerberg myntade ett uttryck ”Move fast and break things” men jag skulle vilja göra om det till ”Move fast but don’t break things”. Vi behöver ta lärdom av de förändringar som vissa försökt göra utan att lyckas och därför ska vi säkra att omställningen sker på medborgarnas villkor. Med klimatkontraktet ska vi i Göteborg hitta sätt att samarbeta även om vi delat upp samhället på olika sätt. Vi har en god tradition av samarbete att bygga på.

Eric Zinn, hållbarhetschef, Göteborg Energi

– Vi vill bidra till omställningen av Göteborg tillsammans med göteborgarna och vi kan se att intresset ökat exponentiellt och gått från något som är trevligt att ha till ett krav. Våra medarbetare brinner för frågorna och kunderna är extremt angelägna. Men det finns en risk att vi kastar bort gammal teknologi som fungerar. Kan vi ta med dem in i framtiden är det bra. Solenergi är en fantastisk tillgång som kan ersätta andra energislag, men för den skull ska vi inte slösa på el.

Vårt samarbete med Skanska kring Citygate där vi både minimerar energibehov och minskar klimatpåverkan genom bland annat solel är ett riktigt bra exempel.

Andrea Pap de Pesteny, Hållbar affärsutveckling, Skanska

– Skanska satte tidigt ett mål om att bli klimatneutrala redan 2045 men det kan vi inte klara på egen hand. I våra egenutvecklade projekt kan vi styra det helt men i andra projekt krävs en samverkan mellan allt från kunder till leverantörer. Vi behöver engagera en mängd aktörer genom hela värdekedjan. Alla de smarta och bra lösningar som vi prövat och drivit i olika projekt ska vi också jobba vidare för att skala upp.


Vill du ha mer inspiration kan du ta del av Rebecka Carlssons tankar i en längre intervju som du hittar här. Där finns också tio tips för framgångsrikt klimatarbete i företag enligt Rebecka. Vill du veta mer om hur teknologin kan bidra till klimatomställningen har Rebecka Carlsson skrivit en bok ”Exponentiell klimatomställning”, som går att beställa på hennes hemsida. Använd rabattkoden SKANSKA så betalar du endast 100 kronor plus frakt.

Senast uppdaterad: 2021-06-07