c

Finsk modell ger billigare bostäder – kan den kopieras till Sverige?

Datum och tid: 2018-07-04 10:00 - 11:00
Plats: BoKlok-huset, Strandvägen, H515, Visby

Almedalen. Svenska kommuner borde inspireras av det finska exemplet där byggbolag får tävla om vem som kan bygga till lägst priser. Det skulle bidra till att minska felmatchningen på bostadsmarknaden och skapa konkurrens så att priserna på bostäder pressas ned. Kan den finska modellen kopieras till Sverige?

I finska staden Vantaa utanför Helsingfors används en annorlunda modell för att skapa billigare bostäder. Kommunen låter byggbolag tävla om vem som kan erbjuda lägst boendekostnad. Den som kan bygga till lägst boendekostnad får bygga. Genom att använda boendekostnaden som kriterium i markanvisningstävlingar skulle även svenska kommuner kunna styra utvecklingen så att det byggs för vanligt folk. Vi diskuterar om och i så fall hur denna modell skulle kunna tillämpas i Sverige. Vi presenterar även två svenska exempel där boendekostnad varit en faktor i markanvisningar, i Örebro och på Gotland.

Arrangör: BoKlok

Medverkande:
Erik Skagerlund, enhetschef mark och exploatering, Örebro kommun
Göran Cars, professor i samhällsplanering, KTH
Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande, Region Gotland
Anna Lindh Wikblad, biträdande kommundirektör, Luleå kommun
Lisa Kirsebom, moderator

Läs mer om seminariet i programmet på www.almedalsveckan.info

Senast uppdaterad: 2018-06-15