c

Finns plats för aktivitet och idrott när tätorten blir tätare?

Almedalen

Arrangör: Riksidrottsförbundet

Läs mer om seminariet på programmet på almedalsveckan.info.

Senast uppdaterad: 2019-06-10