c

En hållbar förskola till en förutsägbar kostnad. Hur gör man?

Datum och tid: 2022-05-18 09:00 - 10:20

Ett inspirerande frukostwebbinarium om framtidens förskolor.

Vi ser att det i många kommuner finns ett stort behov av nya förskolor. Tillsammans med Sweco har Skanska därför utvecklat det vi kallar ABCD-förskolorna. Flexibla förskolor som enkelt kan anpassas efter behov och lägen.

Tid, kostnad och kvalitet är också viktiga parametrar när förskolan ska upphandlas och tack vare ramavtalet med Adda blir det en enklare och tryggare väg till att skapa en utvecklande miljö - där både pedagoger och barn kan växa!

Vi bjuder på insikter och kunskap kring både koncept och avtal samt ett digitalt studiebesök till en nybyggd förskola i Motala.

Varmt välkommen!

Senast uppdaterad: 2022-05-19