c

BoKlok: Den hållbara (bo)staden – hur möter vi dagens och framtidens utmaningar?

Datum och tid: 2020-06-29 11:25 - 11:55
Plats: Digitala Almedalen c/o Boinstitutet

Digitala Almedalen

Bostäder är så mycket mer än fyra väggar. Städer är så mycket mer än hus, gator och torg. Det handlar om att skapa livsmiljöer där människor trivs och utvecklas. Både idag och i framtiden. Värdet av det sociala livet i städerna har blivit tydligt inte minst under coronapandemin med gapande tomma städer i många länder.

Så hur bör vi planera våra miljöer för att möta nya utmaningar, som till exempel klimathotet eller epidemier?
Vilka kvaliteter behöver finnas i våra hem, de kvarter vi bor i, och i staden, för att uppnå en hållbar livsmiljö?
Både miljö/klimat, ekonomi och sociala perspektiv spelar in. Och hur säkerställer vi att kvaliteterna uppfylls?

Arrangör: BoKlok

Senast uppdaterad: 2020-06-15