c

Delårsrapport tredje kvartalet 2024

Skanskas delårsrapport tredje kvartalet 2024 kommer att publiceras 6 november 2024 kl. 7:30 CET.

I samband med rapporten kommer en press- och ljudkonferens att hållas kl 10:00 på Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25. Presskonferensen kan följas via webcast på sidan Delårsrapporter.

Mer information återfinns på Skanskas koncernwebbplats.

Senast uppdaterad: 2024-01-29