c

Business Arena, Umeå

Datum och tid: 2018-02-21 09:00 - 16:00
Plats: Umeå Folkets Hus

Möt oss på Business Arena i Umeå där fastigheter och samhällsutveckling står i fokus.

Allt fler ser möjligheterna i Sveriges norra region. Inte bara som alternativ utan också som huvudmarknad, det gäller såväl fastighetssektorn som näringsverksamheter och etableringar.

Skanska är på plats och deltar i följande seminarier:

 • Ägande och förvaltning - privat eller kommunalt?
  Kl 11.00-12.00
  T
  ema: Samhällsfastigheter 

  När man pratar samhällsfastigheter pratar man också om byggnader som inhyser viktiga funktioner för samhället. Offentliga verksamheter och myndigheter är en attraktiv hyresgäst varför det privata gärna investerar i fastighetsslaget. Men det gäller också att lägga samhällsnyttan främst, inte minst när det gäller den viktiga skolverksamheten. Hur ser den bästa lösningen ut när det gäller ägande och förvaltning av våra skolor? Hur säkrar vi försörjningen av både byggnader, verksamheter och boende för de studerande på en marknad som redan är under press?

  Roger Granberg, fastighetschef, Akademiska hus
  Johan Sahlberg, affärsutvecklingschef, Skanska
  Jonas Jalkander, regionchef Nord, Hemsö
  Sari Ekblom, regionchef, Peab
  Hans Lindberg, kommunstyrelsen ordförande (S), Umeå kommun

  Moderator: Jeanette Nilsson, tillväxtchef, Bodens kommun

 • Hur tar branschen #metoo vidare?
  Kl 15.15-16.15
  Tema: Jämställdhet

  Rörelsen kring #metoo har spridit sig över hela världen – inte minst till Sverige där kvinnor inom många olika yrkesgrupper vittnar om allt från manliga härskartekniker till grova sexuella kränkningar. Bygg- och fastighetsbranschen är långt ifrån skonad, något vi bland annat kunde se genom hundratals historier under #sistaspikenikistan. Hur tar branschen vrålet vidare för att det inte ska stanna där, utan landa i faktiska förändringar och drägliga arbetsförhållanden för samtliga?

  Anna Wenner, HR-direktör, Skanska, deltar i panelen.

  Moderator: Anna Olofsson, marknadschef, Umeå kommun

Se hela programmet för Business Arena Umeå på deras officiella webbplats.

Senast uppdaterad: 2018-02-15