c

Bostadsbyggandet – hur påverkas svensk ekonomi och varför denna usla produktivitet?

Datum och tid: 2018-07-02 10:00 - 11:00
Plats: BoKlok-huset, Strandvägen, H515, Visby

Almedalen. Bostadsbyggandet är en viktig tillväxtmotor för svensk ekonomi. Samtidigt är produktiviteten i branschen föga imponerande. Varför är det så här? Vad kan byggbranschen lära av andra branscher för att öka effektiviteten och sänka kostnaderna?

Idag står byggandet för nästan 6 procent av Sveriges BNP. De senaste åren har bostadsinvesteringarna som andel av BNP ökat med nästan 1 procent årligen. Produktiviteten i byggandet är dock inte lika munter läsning. Jämfört med tillverkningsindustrin är produktivitetsutvecklingen i byggbranschen obefintlig eller till och med på avtagande.

Arrangör: BoKlok

Medverkande:
Lars-Fredrik Andersson, docent i ekonomisk historia, Umeå universitet
Amelie von Zweigbergk, chef industriell utveckling, Teknikföretagen
Catharina Elmsäter-Svärd, vd, Sveriges Byggindustrier
Peter Fransson, avdelningschef, Boverket
Lisa Kirsebom, moderator

Läs mer om seminariet i programmet på www.almedalsveckan.info

Senast uppdaterad: 2018-06-15