c

Bokslutskommuniké 2022

Skanskas bokslutskommuniké 2022 publiceras den 3 februari, 2023, kl. 7:30

Mer information återfinns på Skanskas koncernwebbplats.

Senast uppdaterad: 2022-11-25