c

Bättre på matte genom pulshöjande träning – sant eller falskt?

Datum och tid: 2019-07-02 09:30 - 10:15
Plats: Skandias nya trädgård, korsningen Donnersgatan/Strandvägen, Visby

Almedalen

Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

Läs mer om seminariet på programmet på almedalsveckan.info.

Senast uppdaterad: 2019-06-10