c

Almedalen - Hur påverkar EU:s taxonomi omställningen till en hållbar samhällsbyggnadssektor?

Datum och tid: 2022-07-06 09:00 - 09:45
Plats: Strandvägen 4.1, "Dagens Samhälle Arena"

Vad betyder taxonomin för aktörerna i samhällsbyggnadssektorn och vilken inverkan kan den ha på finansiering, utformning och drift av såväl befintliga som framtida fastigheter?

Samhällsbyggnadssektorn är inne i ett skifte mot långsiktigt hållbart byggande, men uppförandet av byggnader och infrastruktur står fortfarande för cirka 20 procent av de nationella årliga utsläppen av växthusgaser. EU:s nya gröna taxonomiförordning ska underlätta för investerare att jämföra hur väl olika investeringar uppfyller hållbarhetsmålen där bygg och fastighet är en av de initialt prioriterade sektorerna. Hur ska man som aktör förhålla sig? Detta diskuteras tillsammans med politiker, fastighetsbolag, byggbolag samt företrädare för finanssektorn. Vid seminariet presenteras också slutsatserna från en ny insiktsrapport om förväntningar på taxonomin hos några aktörer i finanssektorn och samhällsbyggnadssektorn. Missa inte att lyssna till Lotta Werner Flyborg, vd på Swedish Green Building Counsil, som inleder kl 08:45-09:00 med en hållbarhetsspaning in i fastighetsmarknaden. Vilka faktorer är det som påverkar utvecklingen mest just nu?

Medverkande:

Alexandra Hagen, vd, White Arkitekter
Gunnar Hagman, vd, Skanska Sverige
Johanna Skogestig, vd, Vasakronan
Ilija Batljan, vd, SBB
Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef, SPP
Mikael Salo, moderator, Bonnier News
 
Läs mer om semeinariet på almedalsveckan.se
Senast uppdaterad: 2022-07-04