c

Almedalen - Hur framtidssäkrar vi samhället? Att anpassa sig till en ny verklighet

Datum och tid: 2023-06-29 11:45 - 12:30
Plats: Rostockergränd 4, Visby, "Skanskas trädgård"

Vårt samhälle är inne i stora omvandlingar på grund av ett nytt säkerhetspolitiskt läge och klimatförändringar. Detta ställer nya krav på samhället och möjliga lösningar, såväl fysiska som digitala. Därför är vår förmåga att anpassa oss till nya förutsättningar viktigare än någonsin tidigare.

Arrangör: Skanska

Läs mer om semeinariet på almedalsveckan.se

Senast uppdaterad: 2023-05-09