c

Almedalen - Gröna pengar och nya lösningar – så accelererar vi klimatomställningen

Datum och tid: 2022-07-05 11:45 - 12:45
Plats: Rostockergränd 4, Visby, "Skanskas Trädgård"

2030 står runt hörnet. Vissa ekonomiska incitament för att uppmuntra hållbara lösningar och affärer finns, men vi ser ännu inte det utbredda skifte som behövs för att ställa om hela samhället. Hur styr vi i större uträckning finansieringen av privat och offentlig verksamhet mot klimatneutralitet?

Hur går vi från satsningar på gröna pilotprojekt till finansiering av breda lösningar? Vilken politisk styrning och utveckling av det ekonomiska systemet behövs samt hur arbetar näringslivet för att öka andelen gröna investeringar? Och vilket ansvar ligger på oss i näringslivet och politiken om de klimatsmarta lösningarna inte efterfrågas? Välkommen till ett samtal där politik, näringsliv och offentlig sektor diskuterar ekonomins roll i samhällets klimatresa och vilka finansiella lösningar som kan öka omställningstakten.

Arrangör: Skanska

Medverkande:
Anna Borg, VD, Vattenfall
Anders Danielsson, VD, Skanska
Johan Torgeby, VD, SEB
Lena Hök, EVP Sustainability & Innovation, Skanska

Läs mer om i programmet på almedalsveckan.se

Senast uppdaterad: 2022-05-30