c

Almedalen - Attraktiv stadsutveckling drivet av den gröna omställningen

Datum och tid: 2022-07-06 11:00 - 12:00
Plats: Rostockergränd 4, "Skanskas Trädgård"

100 000 personer behöver flytta till de nordligaste länen till 2035. För att säkra kompetensförsörjningen för den gröna omställningen behövs attraktiva levnadsmiljöer som inkluderar och integrerar. Hur kan nya hållbara stadsmiljöer utveckla och bekräfta stadens själ?

Den gröna omställningen kommer förutom gigantiska industri och energiinvesteringar kräva en historisk kompetensförsörjning. En kompetensförsörjning som förutom intressanta arbeten också ställer krav på attraktiva miljöer för att etablera sig långsiktigt i regionen. Norrlandsstäderna och i detta fall Luleå har ofta unikt attraktiva lägen vattennära men där stora områden tidigare nyttjats för industri, områden som idag kan utvecklas och bidra till den attraktion som den nya industrins kompetensförsörjning kräver. I seminariet kommer industrins behov av kompetens att belysas, vilka möjligheter och utmaningar som det ger för staden Luleå och dess aktörer. Paralleller kommer dras till inspirerande stadsutveckling i Florida och San Francisco och tillbakablickar på Luleå från 1850-tal. Hur befäster staden och regionen sin plats i världen där det hållbaraste gröna lösningarna föds och utvecklas?

Medverkande:

Christina Båge-Friborg, VP & Head of Sustainability, SSAB
Anna Lindh Wikblad, Kommundirektör, Luleå kommun
Pär Weihed, Professor och prorektor, Luleå tekniska universitet
Chana Svensson, VD, Minddig
Gert Wingårdh, Arkitekt, Wingårdhs
Thomas Sandell, Arkitekt, Sandellsandberg
Mats Rönnbo, Affärsutvecklingschef, Skanska
 
Läs mer om semeinariet på almedalsveckan.se
Senast uppdaterad: 2022-07-04