c

ABC-staden 2.0 - Hur kommer framtidens infrastrukturinvesteringar att bidra till framtidens hållbara städer?

Datum och tid: 2017-11-10 07:30 - 09:30
Plats: Skanskas huvudkontor, Warfvingesväg 25, Stockholm

Vad kan den nya nationella infrastrukturplanen bidra med? När Sveriges större städer växer kraftigt de kommande decennierna behöver vi våga tänka nytt.

Som ett svar på de utmaningar vi står inför har visionen om Activity Based City, eller ABC-staden 2.0 som vi också kallar det, växt fram som ett innovativt stadsutvecklingskoncept. Syftet är att bygga framtidens smarta städer med integrerad infrastruktur med utgångspunkt
från människans behov.

Denna gång har vi fokus på hur vi kan skapa framtidens städer och stadsdelar i samband med kommande infrastrukturinvesteringar i den nya nationella infrastrukturplanen. Vilka möjligheter skapas och vilka är utmaningarna? Vi har även en internationell utblick och kommentarer från kommun och näringsliv.

Ur programmet:

  • Regeringens förslag till ny nationell infrastruktursplan.
    Tomas Eneroth, infrastrukturminister.
  • Activity based city – an international perspective.
    Lincoln Leong, VD, MTR Corporation.
  • WBC 2.0 - vad är det? 
    ABC-partner 

Panelsamtal om framtida städers framväxt i samband med infrastrukturinvesteringar med perspektiv från kommun, näringsliv och akademi.
Tomas Eneroth, Infrastrukturminister
Mats Norrbom, Stadsbyggnadsdirektör, Uppsala Kommun
Maria Rankka, VD, Stockholms Handelskammare
Meeri Wasberg, Kommunstyrelseordförande, Haninge Kommun
Magnus Meyer, VD, WSP Sverige

Anna Bellman, moderator 

Anmälan till frukostseminariet om ABC-staden.

Läs mer på hemsidan för www.activitybasedcity.se

 

Senast uppdaterad: 2017-10-26