c

ABC-staden 2.0 - Hur skapar vi framtidens attraktiva mötesplatser?

Datum och tid: 2017-06-02 07:30 - 09:30
Plats: Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25, Stockholm

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. Mälardalsregionen förväntas växa med minst 500 000 personer fram till 2030. Vad betyder det för människorna som ska leva där? Framtidens städer ställer stora krav på hållbar stadsutveckling, i flera dimensioner.

Att utveckla framtidens städer handlar inte bara om att bygga bostäder. Väl så viktigt är att bygga in samhällsfunktioner och skapa mötesplatser som är attraktiva och inkluderande. Den 2:a juni mellan 08.00 och 9.30 hålls det fjärde seminariet om ABC-staden 2.0, eller det vi kallar Activity Based City.

Denna gång med fokus på hur vi kan få platserna mellan husen att vara tillgängliga för människorna i området, hjälpa dem att få ihop vardagspusslet och få till en spännande helhet mellan nya och gamla stadsdelar.

Välkommen till en seminarieserie som Skanska arrangerar tillsammans med WSP, MTR och Scania och som vi kallar Activity Based City – ABC-staden 2.0. Under det kommande halvåret bjuder vi in till fem seminarier om den goda staden där människor bor, reser, arbetar och möts och där vi med hjälp att dagens och morgondagens digitala tjänster bygger ett samhälle där människor vill leva – länge.

Läs mer och se tidigare seminarium på www.activitybasedcity.se.

Senast uppdaterad: 2017-05-29