c

Karriär och utveckling

Skanska är ett stort och internationellt företag. Det ger dig som jobbar här stora möjligheter att utvecklas och göra karriär.

Vi vill se dig utvecklas. Därför erbjuder vi en rad utvecklingsredskap som syftar till att hjälpa dig att ta nästa steg i din karriär, oavsett var hos oss du ser dig själv i framtiden. Har du chefsambitioner? Hos oss kan du stiga i befattningar inom en och samma affärsenhet. Vill du hellre specialisera dig inom ett område som intresserar dig eller arbeta för en helt annan affärsenhet? En karriär behöver inte vara som en stege. På Skanska finns oerhört många olika jobb; prova något nytt utan att byta företag.

Goda möjligheter till utveckling

Vid det årliga utvecklingssamtalet kommer du och din chef överens om vad du behöver för att utvecklas. Det kan handla om specifika utbildningar, befattningsspecifika program, mentorskap och andra utvecklingsredskap.

Fokus på bra ledarskap

En bra chef får sina medarbetare att utvecklas och trivas. Därför satsar vi mycket på våra ledare. Du som går vidare i en ledande befattning erbjuds ledarskapsutbildning på olika nivåer. Dessutom deltar du i återkommande obligatoriska chefsveckor där du uppdateras inom det senaste kring strategiarbete och ledarskap.

För våra seniora chefer runtom i världen finns en rad program som syftar till att utveckla vår nyckelkompetens. Ett exempel är Skanska Top Executive Program, ett globalt ledarutvecklingsprogram som drivs tillsammans med välrenommerade IMD Business School. Ett annat exempel är Nordic+.

Utbildning

Ytterst få andra bolag i Sverige har ett så stort utbud av internutbildningar som vi. Vårt egna Kompetenscenter erbjuder nära ett 100-tal utbildningar som ger våra medarbetare förutsättningar att utveckla rätt kompetens inom arbetsmiljö, ledarskap, byggteknik, kalkyl, inköp, planering och en rad andra viktiga områden.

Utöver de utbildningar som du erbjuds när du kliver in i en ny yrkesroll, finns kurser som möjliggör fördjupning och specialisering. Vilka just du bör gå, kommer du och din chef fram till vid det årliga utvecklingssamtalet.

Befattningsspecifika program

Skanska erbjuder en rad befattningsspecifika program som syftar till att ge dig en enhetlig grundkompetens inom befattningar såsom arbetsledare, produktionschef (platschef), projektchef, produktionsingenjör eller projektingenjör. Dessa program vänder sig till dig som är ny i en befattning, eller som är på väg in i en ny befattning.

Ett exempel på ett befattningsspecifikt program är produktionsingenjörs-programmet som vänder sig till dig som är nyanställd och nyutexaminerad högskole- och civilingenjör inom produktion. Detta utvecklingsprogram ger dig de grundläggande kunskaper du behöver för att snabbt komma in i ditt nya jobb som produktionsingenjör.

Läs om produktionsingenjörsprogrammet

Internationella utvecklingsmöjligheter

Skanska har varit verksam utanför Sverige sedan 1897 och genomsyras av en internationell prägel. På våra byggarbetsplatser och kontor finns medarbetare från flera olika länder som alla drar lärdom av varandra. Som anställd på Skanska har du också chansen att jobba utomlands. Du får en bättre förståelse för Skanska och din roll i ett internationellt företag. Dessutom lär du känna en ny arbetsmiljö och nya arbetssätt.

Skanska Unlimited

Skanska Unlimited är ett utbytesprogram som löper under tre till sex månader och riktar sig till tjänstemän i alla roller och åldrar som varit anställda i minst två år. Under programtiden deltar du i projekt någonstans i världen eller inom en annan affärsenhet i Sverige.

Skanska Stretch

Skanska Stretch är ett nomineringsprogram med fokus på ledarskap som följs av ett internationellt uppdrag på sex till tolv månader. Programmet förser deltagarna med kunskap och verktyg för att förmå att leda i en internationell miljö samtidigt som det faciliterar ett kunskapsutbyte mellan affärsenheter i olika länder.

Sök jobb utomlands

Vi är verksamma i stora delar av Europa och i USA. Sök ett jobb i ett annat land och få erfarenheter för livet. När du får hemlängtan så packar du dina nya erfarenheter i bagaget och tar med dem hem till Sverige.

Läs mer om internationella jobb på www.skanska.com/career/

Senast uppdaterad: 2021-10-20