c

Information om vår personuppgiftsbehandling

Introduktion och kontaktinformation

Nedan förklarar vi, Skanska Sverige AB och våra dotterbolag, hur dina personuppgifter behandlas i samband med att du visar intresse av att arbeta hos oss. Skanska Sverige AB är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. För det fall du skulle vara aktuell för en viss tjänst hos något av våra dotterbolag kommer det aktuella dotterbolaget att vara personuppgiftsansvarig under rekryteringsprocessen.

Om du har några frågor får du gärna kontakta oss., du hittar våra kontaktuppgifter på vår lokala webbplats.

Närmare om vår behandling

Vi behandlar de uppgifter du anger ovan i formuläret (t.ex. kontaktuppgifter och vilken typ av tjänst du är intresserad av) för att se om vi har någon tjänst som vi anser vara lämplig för dig. Om du skulle bli aktuell för en tjänst kommer vi att samla in ytterligare information i samband med intervjuer, tester och referenser, m.m. Vi kan även, beroende på vilken tjänst du kan rekryteras till, begära att du visar oss ett utdrag ur belastningsregistret.

Dina uppgifter sparas i två år från det att skickat in formuläret. Om du vill att vi tar bort dina uppgifter tidigare än så är du välkommen att kontakta oss via uppgifterna ovan.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra dotterbolag för det fall du skulle kunna vara aktuell för en tjänst i något av dessa bolag. Vi kan även komma att dela med oss av dina uppgifter till andra företag som tillhandahåller tjänster till oss, exempelvis rekryteringstjänster.
Vi behandlar dina uppgifter med stöd av en så kallad intresseavvägning. Detta innebär att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina uppgifter i samband med vår rekrytering (både för den tjänst du har ansökt om och andra tjänster) och att vi gör det på ett sätt som inte inkräktar på din integritet.

Dina rättigheter med vår personuppgiftsbehandling

I samband med att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få tillgång till uppgifterna, begära att de rättas, raderas eller flyttas till annan personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att invända mot vår behandling och/eller begära att vi begränsar behandlingen. För det fall du anser att vår behandling är i strid med lag har du även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet.

Observera att vissa av rättigheterna enbart gäller i vissa situationer. Om du vill utöva någon av rättigheterna kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.

Senast uppdaterad: 2018-07-06