c

Safety Week – Skanskas största arbetsmiljösatsning

Vi på Skanska arbetar ständigt för att säkerheten på våra arbetsplatser ska öka, varje dag hela året. Under Safety Week skapar vi utrymme för aktiviteter, engagemang och eftertanke kopplat till säkerhet och välbefinnande. Vi strävar efter en vecka utan arbetsplatsolyckor och att stärka den säkerhetskultur vi har byggt upp de senaste åren.

Vår målsättning är att våra arbetsplatser ska vara skadefria och hälsosamma. En förutsättning för att nå våra mål är att vi alla engagerar oss, tar ansvar och bryr oss om varandra och om hur vi beter oss på våra arbetsplatser. För att uppmärksamma detta anordnar vi årligen Safety Week. Det är en vecka fylld med aktiviteter med syfte att höja medvetenheten och engagemanget kring säkerheten och välbefinnandet på våra arbetsplatser.

Safety Week skapar möjligheter för en ökad medvetenhet och en stärkt säkerhetskultur inom Skanska. En säkerhetskultur vi hoppas kunna nå ut med utanför företaget och tillsammans med våra kunder, konkurrenter och samarbetspartners arbeta vidare med. Vi är övertygade om att alla olyckor går att förebygga, men för att nå dit måste vi alla ta ansvar och hjälpas åt. Vi ser framför oss en byggbransch där vi tillsammans tar ansvar och skapar den framtid vi vill leva och arbeta i.

Årets Safety Week - 13-19 maj

Årets tema är Bättre tillsammans!
Under årets Safety Week fokuserar vi på att tillsammans skapa en bättre arbetsmiljö där alla trivs och jobbar säkert och hälsosamt.

Senast uppdaterad: 2019-03-06