Årets Safety Week - Bättre tillsammans

Vår målsättning är att våra arbetsplatser ska vara skadefria och hälsosamma.

En förutsättning för att nå våra mål är att vi alla engagerar oss, tar ansvar och bryr oss om varandra och om hur vi beter oss på våra arbetsplatser. För att uppmärksamma detta anordnar vi årligen Safety Week. Det är en vecka fylld med aktiviteter med syfte att höja medvetenheten och engagemanget kring säkerheten och välbefinnandet på våra arbetsplatser.

Samverkan skapar bättre arbetsmiljö

Årets tema är bättre tillsammans och handlar om hur vi genom samverkan skapar en bättre arbetsmiljö där vi trivs och jobbar säkert och hälsosamt. Det handlar också om vår förmåga att lära oss av våra erfarenheter. Vi på Skanska arbetar ständigt för att säkerheten på våra arbetsplatser ska öka, varje dag hela året. Under Safety Week skapar vi utrymme för aktiviteter, engagemang och eftertanke kopplat till säkerhet och välbefinnande.

Vi arbetar tillsammans med vår kunder, konkurrenter och samarbetspartners och är övertygade om att alla olyckor går att förebygga. Vi ser framför oss en byggbransch där vi tillsammans tar ansvar och skapar den framtid vi vill leva och arbeta i.

I år fokuserar vi på tre förbättringsområden inom hälsa och säkerhet; ordning och reda, ständiga förbättringar för bättre hälsa samt modiga medarbetare och ledare.

Ordning och reda

Den vanligaste orsaken till olyckor på våra arbetsplatser handlar ofta om att vi snubblar eller halkar på grund av exempelvis nivåskillnader, halt underlag, bristfällig planering och/eller utformning av arbetsplatsen. Genom att arbeta med ordning och reda på alla våra arbetsplatser, även på kontoren, skapar vi förutsättningar för en god arbetsmiljö där alla trivs och tar ansvar för att bli bättre tillsammans.

För bättre hälsa

Varje dag utsätts vi för olika risker på våra arbetsplatser. På både våra projekt och fasta anläggningar utsätts vi exempelvis för vibrationer och olika former av belastningar. På våra kontor handlar det till stor del om stress. Genom att arbeta med ständiga förbättringar blir vi bättre tillsammans och förebygger riskerna på våra arbetsplatser.

Modiga medarbetare och ledare

Inom vårt arbete som berör säkerhetskultur är det viktigt med modiga medarbetare och ledare som bryr sig om varandra. Vi vågar säga till och går aldrig förbi. Genom att träna mod på våra arbetsplatser blir vi bättre tillsammans och ökar förutsättningarna för att nå säkra och hälsosamma arbetsplatser.

Chefspraktik

Under Safety Week ska alla chefer göra praktik under en dag i sin egen verksamhet. Chefen väljer vilken eller vilka medarbetare han eller hon ska arbeta tillsammans med och deltar sedan i allt arbete under dagen. Det är de som arbetar i ledningsteamet, regionchefer och funktionschefer ska göra chefspraktik.

Säkra snickaren

Varje år skadar sig 24 000 personer i samband med hemmabyggen. Vi på Skanska är övertygade om att alla olyckor kan förebyggas, även i hemmet. Säkra snickaren, Rikard Andersson, till vardags arbetsmiljösamordnare på Skanska, tipsar om hur du renoverar på ett säkert sätt.

Läs mer om Säkra snickaren

Säkrare anläggningar

Skanska arbetar hårt med att säkra trafiken och arbetsmiljön på våra fasta anläggningar som bergtäkter, betongfabriker och asfaltverk.

Här möts man av tung trafik, ett högt tempo och små marginaler vid olyckor och tillbud. Men det finns stora möjligheter att skapa en säkrare arbetsplats. Därför har vi har sett över tillverkning, logistik och beteenden. Allt för att nå våra mål om helt skadefria arbetsplatser för såväl egna som externa medarbetare.

Läs mer om Säkrare anläggningar

Säkerhet

loading

På Skanska arbetar vi säkert eller inte alls

Vårt arbetssätt förebygger olyckor.

Läs mer om hur vi arbetar med säkerhet och hälsa

Noll olyckor på våra arbetsplatser

En av våra hjärtefrågor är att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser – därför är vi delaktiga i en branschgemensamt satsning med Håll Nollan.

Läs mer om Håll Nollan

Kontakta oss

Hör gärna av dig och fråga oss om vårt säkerhetsarbete.

Kontakter inom säkerhet och hållbarhet

Safety Week jorden runt

40 000 medarbetare och mer än 200 000 leverantörer och partners runt om i världen deltar i olika aktiviteter relaterade till Safety Week.

Se även våra säkerhetsaktiviteter i andra delar av Skanska

Safety Week genom åren

Genom att sätta strålkastarna på säkerhet en vecka varje år, har vi ökat säkerhetsmedvetandet i hela koncernen. På alla arbetsplatser, hos alla medarbetare, varje dag på året.

Safety Week har skapat en bra grund för vårt säkerhetsarbete