c

Safety Week – Skanskas största arbetsmiljösatsning

Vi på Skanska arbetar ständigt för att säkerheten på våra arbetsplatser ska öka, varje dag hela året. Under Safety Week skapar vi utrymme för aktiviteter, engagemang och eftertanke kopplat till säkerhet och välbefinnande. Vi strävar efter en vecka utan arbetsplatsolyckor och att stärka den säkerhetskultur vi har byggt upp de senaste åren.

Vår målsättning är att våra arbetsplatser ska vara skadefria och hälsosamma. En förutsättning för att nå våra mål är att vi alla engagerar oss, tar ansvar och bryr oss om varandra och om hur vi beter oss på våra arbetsplatser. För att uppmärksamma detta anordnar vi årligen Safety Week. Det är en vecka fylld med aktiviteter med syfte att höja medvetenheten och engagemanget kring säkerheten och välbefinnandet på våra arbetsplatser.

Årets Safety Week - 23-29 april

Årets tema är ”Hälsa och välbefinnande” - både på och utanför jobbet. Alla som arbetar på Skanskas arbetsplatser ska ha rätt förutsättningar för att må bra.

En god hälsa påverkas både av hur vi har det på arbetet, vår fritid och balansen däremellan. Om vi mår bra så kan vi prestera bättre på jobbet och fortfarande ha krafter kvar till vår fritid. Under årets Safety Week fokuserar vi på hur välbefinnandet kan öka och hur vi tillsammans kan ta arbetet vidare.

Safety Week skapar möjligheter för en ökad medvetenhet och en stärkt säkerhetskultur inom Skanska. En säkerhetskultur vi hoppas kunna nå ut med utanför företaget och tillsammans med våra kunder, konkurrenter och samarbetspartners arbeta vidare med. Vi är övertygade om att alla olyckor går att förebygga, men för att nå dit måste vi alla ta ansvar och hjälpas åt. Vi ser framför oss en byggbransch där vi tillsammans tar ansvar och skapar den framtid vi vill leva och arbeta i.

Senast uppdaterad: 2018-04-23