Alla olyckor går att förebygga

Safety Week – Skanskas största arbetsmiljösatsning

Safety Week är Skanskas årliga globala initiativ med fokus på hälsa. Vår målsättning är att våra arbetsplatser ska vara skadefria och hälsosamma.

En förutsättning för att nå våra mål är att vi alla engagerar oss, tar ansvar och bryr oss om varandra och om hur vi beter oss på våra arbetsplatser. För att uppmärksamma detta anordnar vi årligen Safety Week. Det är en vecka fylld med aktiviteter med syfte att höja medvetenheten och engagemanget kring säkerheten och välbefinnandet på våra arbetsplatser.

Årets Safety Week hålls den 11-17 maj.
Under rådande situation med coronaviruset planerar vi i år för lokala aktiviteter i mindre grupper, digitalt och utomhus.

Årets tema - Säkerhetskultur

Temat handlar om hur vi skapar en kultur där vi bryr oss om varandra och tar ansvar för vår egen och andras hälsa, säkerhet och välbefinnande. Vi behöver alla bidra till kulturen som vi vill ha på våra arbetsplatser.

Safety Week skapar möjligheter för en ökad medvetenhet och en stärkt säkerhetskultur inom Skanska. En säkerhetskultur vi hoppas kunna nå ut med utanför företaget och tillsammans med våra kunder, konkurrenter och samarbetspartners arbeta vidare med. Vi är övertygade om att alla olyckor går att förebygga, men för att nå dit måste vi alla ta ansvar och hjälpas åt. Vi ser framför oss en byggbransch där vi tillsammans tar ansvar och skapar den framtid vi vill leva och arbeta i.

Det finns bara en av dig – kom hem hel.

Aktiviteter

Safety Week genomförs på våra arbetsplatser vecka 20. Med tanke på rådande situation med Coronaviruset planerar vi i år för lokala aktiviteter och aktiviteter i mindre grupper, digitalt och utomhus.

Safety Week ger utrymme och möjlighet att skapa inspiration och glädje tillsammans!

Chefsaktivitet

Vi behöver alla bidra till kulturen som vi vill ha på våra arbetsplatser. Under Safety Week har chefer möjlighet att bjuda in till samtal om säkerhetskultur. Syftet är att samverka för att stärka den gemensamma bilden av säkerhetskultur på våra arbetsplatser.

Vi arbetar säkert eller inte alls

loading

Säkrare anläggningar

Skanska arbetar hårt med att säkra trafiken och arbetsmiljön på våra fasta anläggningar som bergtäkter, betongfabriker och asfaltverk.

Här möts man av tung trafik, ett högt tempo och små marginaler vid olyckor och tillbud. Men det finns stora möjligheter att skapa en säkrare arbetsplats. Därför har vi har sett över tillverkning, logistik och beteenden. Allt för att nå våra mål om helt skadefria arbetsplatser för såväl egna som externa medarbetare.

Länk till säkrare anläggningar

Kontakta oss

Hör av dig och fråga oss om vårt säkerhetsarbete.

Kontakt hållbarhet

På Skanska arbetar vi säkert eller inte alls

Vårt arbetssätt förebygger olyckor.

Arbetsmiljöpolicy (PDF)
Health and Policy (PDF)

Safety Week jorden runt

40 000 medarbetare och mer än 200 000 leverantörer och partners runt om i världen deltar i olika aktiviteter relaterade till Safety Week.

Se även våra säkerhetsaktiviteter i andra delar av Skanska

Safety Week genom åren

Genom att sätta strålkastarna på säkerhet en vecka varje år, har vi ökat säkerhetsmedvetandet i hela koncernen. På alla arbetsplatser, hos alla medarbetare, varje dag på året.

Safety Week har skapat en bra grund för vårt säkerhetsarbete

Safety Week video in English

Please have a look at the Safety Week video with English subtitels.

Safety Week - Safety Culture