c

Grönt byggande

Bygg- och anläggningssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av material och byggprodukter. Vi känner ett stort ansvar för att bidra med lösningar som minskar den negativa påverkan på miljön och istället bidra till hållbar utveckling.

Grönt byggande är det begrepp som vi använder för att beskriva ett mer miljöanpassat och framtidsinriktat byggande som sträcker sig längre än dagens standard och lagkrav. Vårt långsiktiga mål är att det vi bygger och producerar åt våra kunder såväl som vår egen verksamhet ska ha en så nära noll miljöpåverkan som möjligt. Vårt mål är även att vara klimatneutrala 2045.

Vi ska vara ledande på grönt byggande

Redan idag bygger vi hus och vägar med väsentligt lägre klimat- och miljöpåverkan än gällande lagkrav. Vi har erfarenhet av att bygga hus och lokaler som i stort sett är självförsörjande på energi och har utvecklat plusenergihus, hus som genererar mer energi än de förbrukar. Vi bygger infrastruktur med ett betydligt mindre klimatavtryck än tidigare och vi tillverkar asfalt- och betongprodukter med hjälp av biobränslen och med lägre energianvändning Idag kan vi också erbjuda cirkulär asfalt med upp till 75 procent lägre klimatpåverkan och grön betong med upp till 50 procent lägre klimatpåverkan.

Skanska har utvecklat en egen modell, Skanskas Gröna karta, för att kunna mäta och följa upp vår utveckling inom de fyra prioriterade områdena: energi, klimat, material och vatten.

För att nå våra mål så måste även våra underentreprenörer och leverantörer leva upp till våra högt ställda miljökrav 

Engagemang viktig nyckel för framgångsrikt miljöarbete

För att vara den ledande hållbara samhällsutvecklaren och en förebild för vår omvärld är det viktigt att vi börjar med oss själva. Med Gröna veckan vill vi öka kompetensen och engagemanget för Skanskas gröna resa mot hållbarhet. En vecka per år lägger vi därför extra stort fokus på grönt byggande och att lyfta fram goda exempel på vårt arbete inom hållbarhet. Det är ett tillfälle för oss att visa både för oss själva och för omgivningen att vi lever som vi lär.

Senast uppdaterad: 2020-01-03