c

Grönt byggande

Byggbranschen är en av de viktigaste branscherna att klimatanpassa och ställa om. Därför har vi bestämt oss för att göra det som krävs för att skapa en hållbar framtid. Tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och leverantörer ser vi till att det vi bygger håller för framtiden och kommande generationer.

Grönt byggande är det begrepp som vi använder för att beskriva ett mer miljöanpassat och framtidsinriktat byggande, som sträcker sig längre än dagens standard och lagkrav. Grönt byggande omfattar både vad och hur vi bygger samt det vi projektutvecklar och producerar. Vår vision är att det vi bygger och producerar åt våra kunder såväl som vår egen verksamhet ska ha en så nära noll miljöpåverkan som möjligt. Vi har också en vision om att vi ska vara klimatneutrala 2045.

Vi går längre än lagkraven

Byggnader och transporter står vardera för cirka 30 procent av Sveriges totala energianvändning. Redan idag bygger vi hus och väger med väsentligt mindre klimat- och miljöpåverkan än gällande lagkrav. Vi har erfarenhet av att bygga hus och lokaler som i stort sett är självförsörjande på energi och har utvecklat plusenergihus – hus som genererar mer energi än de förbrukar. Vi bygger infrastruktur med betydligt mindre klimatavtryck och vi tillverkar asfalt- och betongprodukter med hjälp av biobränslen och med mindre energi.

Skanska har utvecklat en egen modell, Skanskas Gröna karta, för att kunna mäta och följa upp vår utveckling inom de fyra prioriterade områdena: Energi, klimat, material och vatten.

Senast uppdaterad: 2018-06-19