c

Grönt byggande

Bygg- och anläggningssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av material och byggprodukter. Vi känner ett stort ansvar för att bidra med lösningar som minskar den negativa påverkan på miljön och istället bidra till hållbar utveckling.

Grönt byggande är det begrepp som vi använder för att beskriva ett mer miljöanpassat och framtidsinriktat byggande som sträcker sig längre än dagens standard och lagkrav. Vårt långsiktiga mål är att det vi bygger och producerar åt våra kunder såväl som vår egen verksamhet ska ha en så nära noll miljöpåverkan som möjligt. Vårt mål är även att vara klimatneutrala 2045.

Vi ska vara ledande på grönt byggande

Redan idag bygger vi hus och vägar med väsentligt lägre klimat- och miljöpåverkan än gällande lagkrav. Vi har erfarenhet av att bygga hus och lokaler som i stort sett är självförsörjande på energi och har utvecklat plusenergihus, hus som genererar mer energi än de förbrukar. Vi bygger infrastruktur med ett betydligt mindre klimatavtryck än tidigare och vi tillverkar asfalt- och betongprodukter med hjälp av biobränslen och med lägre energianvändning. Idag har vi tagit stora kliv mot att kunna erbjuda en helt klimatneutral asfalt tack vare biobindemedel och vi har utvecklat Grön betong med upp till 50 procent lägre klimatpåverkan. Stort fokus ligger nu på att hitta hållbara lösningar för att kunna använda återbrukat material, erbjuda cirkulära lösningar och bygga flexibelt för att förlänga livslängden på det vi bygger.

Skanska har utvecklat en egen modell, Skanskas Gröna karta, för att kunna mäta och följa upp vår utveckling inom grönt byggande.

För att nå våra mål är det viktigt att alla underentreprenörer och leverantörer är med oss på resan och bidrar till våra högt ställda miljökrav.

Engagemang viktig nyckel för framgångsrikt miljöarbete

För att vara den ledande hållbara samhällsutvecklaren och en förebild för vår omvärld är det viktigt att vi börjar med oss själva. Gröna veckan är ett årligt initiativ för att skapa engagemang och stolthet för vårt arbete inom klimat, grönt byggande och social hållbarhet. Genom att lägga extra fokus under en vecka kan vi utmana varandra, våra kunder och samarbetspartners att ta nya steg framåt. Det gör vi genom att sprida goda exempel, inspirera varandra och öka kompetensen inom området.

Senast uppdaterad: 2022-11-14