c

Rapportera vid misstanke om etiskt övertramp

Vi uppmanar alla som arbetar på våra arbetsplatser att säga ifrån om de misstänker brott mot vår uppförandekod. Även den som inte är Skanska-anställd, exempelvis kund eller leverantör, kan anmäla.

Vi är måna om att man ska känna sig bekväm att rapportera problem utan att oroa sig för negativa konsekvenser. Skanska tolererar ingen form av repressalier mot den som med goda avsikter rapporterar ett misstänkt etiskt övertramp.

Det finns flera vägar att välja om du vill rapportera inklusive en möjlighet att vara helt anonym.

”Det är aldrig fel att göra rätt”

Om möjligt, ta kontakt med platsledningen eller annan chef på din arbetsplats. Ofta kan vi lösa eventuella problem lokalt.

Du är välkommen att kontakta Skanskas Etikfunktion via Etiska rådet. Etikfunktionen ger vägledning i etiska dilemman och utreder etiska övertramp. Din identitet skyddas om du vill.

E-posta till Contact

Skanska Code of Conduct Hotline

Skanska har en koncerngemensam webtjänst, Skanska Code of Conduct Hotline dit du kan vända dig vid misstanke om allvarligt brott mot uppförandekoden. Hotline är tillgänglig globalt och drivs av en oberoende leverantör. Det går bra att skriva eller ringa. Din anmälan kan lämnas på svenska, engelska eller polska.  Här finns möjlighet att anmäla anonymt.

Via telefon: 020-160 4703
Via webb: https://skanska.speakup.report/skanska

Ange koden 109708 i ditt ärende och anteckna ditt ärendenummer.

Vid behov kan de behöva återkomma till dig med för att få kompletterande uppgifter.

Vad händer med din anmälan?

Du får en första återkoppling inom sju dagar. Oavsett vilken kanal du väljer att rapportera genom, genomförs en oberoende utredning. Utredningen syftar till att bringa klarhet i t situationen och besluta om eventuella åtgärder. Du får alltid information om resultatet av din anmälan.

Vår ambition är att färdigställa en utredning inom tre månader. Om vi inte är klara inom denna tid kommer du att få en uppdatering om status.

Senast uppdaterad: 2024-04-02