c

Arbeta säkert eller inte alls

Vårt mål är säkra och hälsosamma arbetsplatser där alla trivs, mår bra och kommer till sin rätt. För att nå dit behövs både struktur och systematik tillsammans med en kultur där vi bryr oss om varandra.

Skanskas arbetsmiljöpolicy ligger till grund för vårt arbete att nå säkra och hälsosamma arbetsplatser. Vi utgår från att alla olyckor och all ohälsa kan förebyggas och arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av det vardagliga arbetet.

Vad du som leverantör behöver veta om säkerhet

Här kan du som leverantör ta del av viktig information om de regler och riktlinjer som gäller när du arbetar på en av Skanskas arbetsplatser.

Skanskas arbetsmiljökrav leverantörer

Skanskas allmänna arbetsmiljökrav för leverantörer beskriver de krav Skanska ställer på dig som anlitad leverantör i egenskap av arbetsgivare. De sammanfattar exempelvis vad som gäller för roller och ansvar, riskhantering, skyddsutrustning och skyddsanordningar samt hur oönskade händelser ska hanteras.

De allmänna arbetsmiljökraven kompletteras med specifika arbetsmiljökrav som gäller för utvalda riskområden, exempelvis lyftoperationer, brandskyddsarbeten, arbeten på höjd samt lastning, lossning och godshantering.

Skanskas ordnings- och skyddsregler

På Skanskas arbetsplatser gäller våra ordnings- och skyddsregler. Du som leverantör ska se till att både dina egna och anlitade medarbetare får ta del av dem. Bestämmelserna gäller även vid besök av tillfällig karaktär så som möten, mottagning eller godsavlämning.

Samtliga dokument som beskriver våra arbetsmiljökrav hittar du här

 

Samverkan i arbetsmiljöfrågor

En god samverkan är en förutsättning för säkra och hälsosamma arbetsplatser. Vi vill att alla som ska utföra ett arbete är involverade i planering och förberedelser. Att vi värdesätter och tar tillvara varandras kunskap och erfarenheter. Vi förutsätter att alla som jobbar på våra arbetsplatser agerar enligt Skanskas värderingar. Det är tillsammans vi skapar en hälsosam och säker arbetsmiljö.

Arbetsplatsintroduktion

Skanskas arbetsplatsintroduktion består av Safe Construction Training (Byggbranschens säkerhetsutbildning) och Skanskas digitala arbetsplatsintroduktion. Introduktionen gäller alla som ska utföra arbete på en av Skanskas producerande arbetsplatser och ska vara genomförd innan ankomst till arbetsplatsen. Läs mer på Innan ankomst till arbetsplatsen.
Innan ankomst till arbetsplatsen.

Senast uppdaterad: 2023-10-24