Grön betong låg klimatpåverkan

Grön betong

Halvera dina koldioxidutsläpp med Skanskas gröna betong. Den nya betongen är en del i vårt arbete mot ett mer grönt och hållbart samhälle.

Betong är ett av världens mest använda byggnadsmaterial. Det är starkt och beständigt, återvinningsbart, brandsäkert, kan lagra mycket energi och ger en god ljudkomfort. Samtidigt kommer de näst största koldioxidutsläppen från industrin kommer från tillverkningen av cement, som är en stor beståndsdel i betong.

Skanskas gröna betong består istället av en hög andel slagg som ersätter delar av cementmängden. På så sätt kan koldioxidutsläppen halveras. Den gröna betongen uppfyller samma höga krav som vår standardbetong gällande beständighet, hållfasthet, livslängd och gjutbarhet.

Så funkar det med betong

Det ser inte mycket ut för världen och består till största delen av grus och sand, men det finns nästan inga gränser för vad du kan göra med det. Det handlar om betong – ett av världens äldsta och tåligaste byggmaterial. Lär dig mer om Grön betong, träffa en betonggjutare och läs om hur Skanska ständigt utvecklar materialet.

Betong del 1: Från trädgårdstomtar till Öresundsbron
Betong del 1: Från trädgårdstomtar till Öresundsbron

Betong är världens vanligaste byggmaterial och ett av de äldsta. Det finns bevis för att betong användes flera hundra år f.Kr. Att det är så populärt beror på materialets egenskaper; det har en otrolig hållfasthet, det möglar inte, är brandbeständigt och ljudisolerande, och klarar både extrem kyla och värme. Dessutom är det enkelt och billigt att tillverka. Betong består till 85 procent av sand och grus och du kan gjuta allt från en liten trädgårdstomte till 7,8 kilometer Öresundsbro. Det finns dock en nackdel med betong – materialets klimatpåverkan. För att grus, sand och vatten ska kunna bli betong används bland annat cement som bindemedel, och när cement tillverkas frigörs koldioxid till luften. Därför har Skanska tagit fram en ny typ av produkter som går under namnet Grön betong. Vad det är får du vet mer om i del 2. 

Betong del 2: Grönt för klimatet
Betong del 2: Grönt för klimatet

Byggbranschen står för runt 20 procent av koldioxidutsläppen i Sverige och en stor del kommer från betongen. Att sluta använda betong är inget alternativ. Utan den grå massan kan vi till exempel inte bygga broar. Även trähus behöver betong till grundläggning, avlopp och bjälklag. Skanska har därför tagit fram Grön betong. I den gröna varianten byts delar av cementen ut mot alternativa bindemedel, till exempel slagg som är en restprodukt från ståltillverkning. I vissa cementprodukter har även flygaska från kolförbränning blandats in. Grön betong uppfyller samma krav som vanlig betong när det gäller hållfasthet, beständighet och livslängd, men minskar koldioxidavtrycket betydligt. Ett exempel är Hamnbanan i Göteborg där Skanska för första gången gjöt Grön anläggningsbetong i stor skala och nästan halverade utsläppen! Hur det gick till kan du läsa mer om i del 3.

Betong, del 3: Ett lyckat test
Betong, del 3: Ett lyckat test

Skanska letade efter en klimatintresserad kund som ville vara med och testa en ny typ av anläggningsbetong. Trafikverket nappade och Hamnbanan i Göteborg blev platsen för en unik gjutning av Skanskas gröna anläggningsbetong. Målet var att undersöka hur den gröna varianten lever upp till kraven på hållfasthet och gjutbarhet. Testerna, som finansierades av Skanska, tog nästan ett år. ”Vi är i dag säkra på att Grön anläggningsbetong fungerar lika bra som vanlig betong. Vissa egenskaper är till och med bättre”, säger Skanskas projektchef Mikael Andersson om resultatet. Och det bästa av allt? I ett slag kunde projektet kapa utsläppen från betongen med nästan hälften.

Men hur är det att jobba med betong? Och vad är egentligen betongfrossa? Det berättar Skanskas betonggjutare Marcus i del 4.

Betong del 4: Om betongfrossa och frihet
Betong del 4: Om betongfrossa och frihet

”När det spöregnar är det inte så kul att vara betongare. Soliga vårdagar kan jag inte tänka mig ett bättre jobb. Det bästa är friheten. Att få röra på sig och alltid vara utomhus. Betong är ett krävande material. När den väl är blandad har vi ett par timmar på oss att gjuta och det är mycket som kan gå fel. Därför är det viktigt att planera arbetet. Om du har en dålig dag och stressar i onödan, då brukar vi säga att du har drabbats av betongfrossa. Just nu jobbar jag på Slussen i Stockholm. Mycket av arbetet sker på pontoner ute i vattnet och det kan bli riktigt kallt. Här börjar dagen 06.45 och redan 09.00 är det dags för lunch. Många tycker att det låter tidigt, men jag lovar att då är man riktigt hungrig. Jag har bara gjutit med Grön betong en gång, men jag märkte ingen skillnad. Om Grön betong fungerar lika bra som vanlig betong då är den ju guld värd.” Marcus Fasth, betongarbetare Väg- och anläggning, Skanska.

Hur ser betongens framtid ut? Vad gör Skanska för att ligga steget före i utvecklingen av Grön betong? Det får du veta i del 5.

Betong del 5: Betongen är allt annat än grå
Betong del 5: Betongen är allt annat än grå

Skanska har som mål att bli helt klimatneutralt till 2045. Grön betong, där delar av cementen ersätts med slagg, tar Skanska en bit på vägen. Men för att nå målet måste innovationstakten öka. ”När ståltillverkningen blir fossilfri försvinner slaggen som alternativ därför måste vi hitta framtidens hållbara betonglösning redan nu”, säger Skanskas betongexpert Hans Hedlund. I Skanskas betonglabb görs nu tester med olika typer av bindemedelskombinationer. Allt för att hitta en komponent som precis som cementen kan skapa en kemisk reaktion och få mixen av sand, grus och vatten att hårdna. ”Jag kan inte avslöja vad vi jobbar med just nu, men i nästa steg hoppas vi kunna minska koldioxidavtrycket med upp till 75 procent.” Det var sista delen av #betongsåfunkardet Nu vet du mer om världens vanligaste byggmaterial.

Grön uttorkningsbetong

Grön uttorkningsbetong är framtagen för att minimera uttorkningstiden och klara tuffa tidplaner, men där klimatval för att sänka byggnadens klimatpåverkan spelar stor roll. Betongens CO2-utsläpp kan sänkas med upp till 50% jämfört med den konventionella motsvarigheten.

Grön uttorkningsbetong har motståndskraft mot skadliga ämnen som kan försämra betongens kvalitet och risken för armeringskorrision minskar då karbonatiseringen sker långsammare. Grön uttorkningsbetong förväntas därmed få en längre livslängd än övriga betongsorter. Skanskas gröna uttorkningsbetong har även en kortare torktid än motsvarande standardprodukt.

Grön anläggningsbetong

Vår gröna anläggningsbetong är särskilt framtagen för betongkonstruktioner i utomhusmiljö som utsätts för vädrets makter. Regn, snö och höga fuktnivåer kräver en speciellt frostbeständig och tät betong med utrymme för den volymökning som sker när vatten fryser till is.

Kraven på kvaliteten hos den här typen av betong är mycket hög, och vi har tagit fram en beprövad Grön anläggningsbetong som uppfyller alla krav. Denna typ av betong genererar upp till 40 procent mindre CO2-utsläpp beroende på projektets specifika villkor.

Grön väggbetong

Grön väggbetong är betongkvaliteten med lägst klimatpåverkan. Betongens koldioxidutsläpp kan vi sänka med hälften utan att göra avkall på varken livslängd eller kvalitet. Betongen passar till konstruktionsdelar så som innerväggar.

Grön bjälklagsbetong

Grön bjälklagsbetong är framtagen för bjälklag och andra betongfamiljer i exponeringsklass XC2-XC4. Med bjälklagsbetongen är det möjligt att minska koldioxidutsläppen med hela 50 %. Betongen uppfyller kravet på vattentäthet vilket möjliggör användande i konstruktionsdelar av samma slag. Betongen sänker konstruktionsdelens klimatpåverkan markant i och med att bjälklagen står för stor volymandel av den totala betongmängden i många byggnader.

Grön garagebetong

Grön garagebetong passar tuffa miljöer som garage. I varmgarage kan tösalt från våra vägar smälta ner på betongen, orsaka armeringskorrision och påverka betongens beständighet. Grön garagebetong har förbättrat motstånd mot klorider vilket förlänger konstruktionens livslängd och beständighet ytterliggare. Med garagebetongen är det möjligt att minska koldioxidutsläppen med upp till 50%.

Grön betong grunden för nordens högsta kontorshus

Med sina 36 våningar och 144 meter blir Citygate Göteborgs nya landmärke och Nordens högsta kontorshus. Citygate har ambitionen att vara ledande inom samtliga hållbarhetsområden och i grundkonstruktionen används grön betong. I och med den gröna betongen kommer projektet få en reduktion av koldioxidutsläpp på cirka 40 procent. Totalt används 2 000 kubikmeter grön betong och av den är cirka 50 procent anläggningsbetong.

Läs mer om Skanskas projekt Citygate

Om du vill veta mer

Vill du veta mer om hur några av våra kunder gjort för att sänka koldioxidbelastningen med hjälp av Grön betong? Ta gärna del av artiklarna och läs mer om betongens positiva inverkan.

Vi berättar gärna mer

Vårt mål är att erbjuda en trygg lösning med största möjliga koldioxidminskning. Grön betong är lätt att använda och ger en direkt och positiv klimatåtgärd. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Distriktschef

Johan Karlsson