ESS forskningsanläggning uppförs av Skanska

ESS, en plats där neutroner kommer att förändra världen

I Lund byggs just nu den mest kraftfulla forskningsanläggningen i sitt slag. Det är European Spallation Source, ESS som kommer hjälpa till att förbättra vardagen för många människor.

ESS kan jämföras vid ett gigantiskt mikroskop. I anläggningen kommer neutroner användas för att skapa vetenskapliga genombrott inom områden som materialutveckling, energi, hälsa och miljö.

Föreställ dig nya och bättre datorchips, plastmaterial, batterier, läkemedel, kosmetiska produkter och mycket mer. Dessutom kommer anläggningens unika kapacitet att hjälpa forskarna att ta itu med några av de mest komplexa utmaningar som mänskligheten ställs inför inom vetenskap och medicin.

Byggandet av ESS flyttar även fram gränserna inom en rad nya områden. Upptäck hur Skanska, genom tätt samarbete med ESS, levererar en världsledande anläggning som har möjlighet att förändra världen.